VAIKŲ MITYBOS ORGANIZAVIMAS

Vaikų maitinimo organizavimas lopšelyje-darželyje“ Ąžuoliukas“

L/D „Ąžuoliukas“ vaikai maitinami 4 kartus per dieną. Pusryčius skirtingo amžiaus vaikai

valgo nuo 8.40-9.05: priešpiečius 10,30: pietūs nuo 12.00-12.30: pavakarius nuo 15.42-16.30;

Maitinimas organizuojamas vadovaujantis LR Sveikaros apsaugos ministro 2011-11-11 įsaky mu Nr. V-964‚ Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų soc. globos įstaigose tvarkos aprašu“.“Pavyzdinių ikimokyklinių įstaigų 20 d. perspektyvinių valgiaraščių ir patiekalų receptūrų rinkiniu“.

Trijų kartų maitinimo kaina:

  • lopšelio grupėse -1,69 eur.,
  • darželio grupėse-1,92 eur.

Kviečiame susipažinti su L/D“Ąžuoliukas“ valgiaraščiu. L/D „Ąžuoliukas“ palieka teisę keisti patiekalus be jokio išankstinio įspėjimo su sąlyga, kad tai neturės jokios neigiamos įtakos vaikų mitybai ir patiekalo maistingumui.

 grupiu einamasis savaites meniu

Vaikų maitinimo organizavimas lopšelyje

Bendrosios-praktikos slaugytoja-dietistė

Jūra-Marija Mačiulienė

 


2019 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“