Respublikos lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ sambūris

Jau antrus metus iš eilės respublikos lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ komandos renkasi į kasmetinį sambūrį. Šio sambūrio atsiradimą iniciavo Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorėZita Domarkienė.  Šiais metais susitikimas vyko Tauragės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, kur dalyviai dalijosi gerąją patirtimi seminare-konferencijoje „Kūrybiškos inovacijos ugdant šiuolaikinį vaiką“. Mūsų darželio komanda pristatė stendinius pranešimus: PU pedagogė metodininkė Reda Papreckienė ,,Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijos ugdymas“, PU pedagogė metodininkė Kristina Vertelienė ,,Tėvų dalyvavimas ugdymo procese, pasitelkiant vaikams patrauklius ugdymo(si) metodus“. Šiemet į sambūrį susirinko didesnis būrys dalyvių net iš 9 respublikos šveitimo įstaigų – Kretingos, Palangos, Tauragės, Kelmės, Kauno rajono Noreikiškių, Šiaulių, Gargždų, Šilutės ir Jurbarko. Sambūrio metu buvo aptarti bendri ateities projektai ir darbai, nutarta sukurti respublikos lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ sambūrio himną bei logotipą, susitarta dėl sekančio susitikimo, kuris vyks po metų Kaune.

 

 


2019 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“