IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ EMOCIJŲ SUVOKIMO IR RAIŠKOS UGDYMO PROJEKTO ,,SAVAITĖ SU JAUSMAIS“ DALYVIAI

Ikimokyklinė ,,Kačiukų“ grupė dalyvavo ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų suvokimo ir raiškos ugdymo projekte ,,Savaitė su jausmais“, kurį organizavo Šiaulių lopšelis-darželis ,,Pasaka“.  Šiuo projektu buvo siekiama naudojant įvairius ugdymo metodus ir formas, padėti vaikams geriau suvokti savo ir kitų žmonių jausmus, jų atsiradimo priežastis, taikant kūrybinius darbo būdus, ugdyti vaikų gebėjimą kontroliuoti emocijas, turtinti ikimokyklinio amžiaus vaikų „emocinį žodyną“, kuris leistų vaikams įvardyti ir perteikti savo bei kitų žmonių išgyvenamus jausmus. Visą savaitę vaikai dalyvavo įvairiose veiklose: žaidė, kūrė, diskutavo. Grupėje projektą   įgyvendino auklėtoja metodininkė REDA PAPRECKIENĖ, projektą iniciavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui LAIMA POŠKUVIENĖ. Projekto rezultatai bus pristatyti Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogams apskritojo stalo diskusijoje „Emocijų ugdymo svarba ir galimybės ikimokykliniame amžiuje“.


2019 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“