Naujienos

VAIKŲ MITYBOS ORGANIZAVIMAS

Data: 2016-02-18

Vaikų maitinimo organizavimas lopšelyje-darželyje“ Ąžuoliukas“ L/D „Ąžuoliukas“ vaikai maitinami 4 kartus per dieną. Pusryčius skirtingo amžiaus vaikai valgo nuo 8.40-9.05: priešpiečius 10,30: pietūs nuo 12.00-12.30: pavakarius nuo 15.42-16.30; Maitinimas organizuojamas vadovaujantis LR Sveikaros apsaugos ministro 2011-11-11 įsaky mu Nr. V-964‚ Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų soc. globos įstaigose tvarkos aprašu“.“Pavyzdinių […]


2019 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“