PROJEKTAI

zaidimai_moko_logo155px                RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PREVENCINIS PROJEKTAS ,,ŽAIDIMAI MOKO”      

2017/ 2018 mokslo metais lopšelis-darželis įsijungė į ilgalaikį projektą ,,Žaidimai moko“. Šį projektą organizuoja Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.

PROJEKTO TIKSLAS:

Žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

UŽDAVINIAI:

PROJEKTO DALYVIAI:

Ikimokyklinio amžiaus (5 metų) ,,Kačiukų“ grupės ugdytiniai, pedagogai, logopedas, tėvai.

PROJEKTO DARBO GRUPĖ:

 

TARPTAUTINIS PROJEKTAS ,,VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ”  

2016-2017 m. m. mūsų lopšelis-darželis prisijungė prie tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“. Šis projektas jau keletą metų įgyvendinamas daugelyje Lietuvos, keliose Latvijos ir Kaliningrado srities ikimokyklinėse įstaigose. 

PROJEKTO TIKSLAS:

sudaryti palankias sąlygas ankstyvojo amžiaus (1,5–4 m.) vaikų kalbos sutrikimų prevencijos taikymui kalbos ugdyme: ugdyti vaikų kalbą, naudojant inovatyvius (kūrybiškus) metodus.

UŽDAVINIAI:

PROJEKTO DALYVIAI:

Ikimokyklinio amžiaus (3 metų) „Naminukų“ grupės ugdytiniai, pedagogai, logopedas, tėvai.

PROJEKTO DARBO GRUPĖ:  

LAUKIAMI REZULTATAI:

PROJEKTO INTERNETINĖ SVETAINĖ  

RESPUBLIKINIS  PROJEKTAS ,,SVEIKATIADA“    

14721591_1287984134591729_1379284887164018408_n

Lopšelis-darželis nuo 2015-2016 m. m. dalyvauja sveikos gyvensenos ugdymo programoje ,,Sveikatiada“. Šis projektas Lietuvoje vykdomas nuo 2008 metų. Jame dalyvauja daugelis Lietuvos švietimo įstaigų.  
PROJEKTO TIKSLAS: Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
UŽDAVINIAI:

PROJEKTO DALYVIAI:

Visos lopšelio-darželio grupės, auklėtojos, kiti įstaigos darbuotojai, tėvai, socialiniai partneriai.

PROJEKTO AMBASADORIUS:

Auklėtoja metodininkė Kristina Vertelienė.

LAUKIAMI REZULTATAI:

SVEIKATIADOS INTERNETINĖ SVETAINĖ

TARPTAUTINIS PROJEKTAS ,,KUBUŠ GAMTOS MYLĖTOJŲ KLUBAS“

      Kiekvieną dieną pasaulis, kuriame mes gyvename, žavi mus savo grožiu. Mus supanti gamta-tai    neįkainojamas turtas, todėl nuo mažens privalome mokyti ją gerbti.

     PROJEKTO TIKSLAS: stiprinti vaikų sveikatos ir ekologinio ugdymo įgūdžius, žinias bei gebėjimus.

UŽDAVINIAI:

 

MIR.LT   © 2019