PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinis ugdymas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. yra privalomas

 Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal  švietimo ir mokslo ministro patvirtintą  Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą (2014). Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa(3)

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Minimali priešmokyklinio ugdymo programos trukmė yra 640 valandų. 

2016-2017 mokslo metais įstaigoje veikia dvi priešmokyklinio ugdymo grupės: „ŽVIRBLIUKŲ“ ir „KIŠKUČIŲ“. Priešmokyklinėje ,,Žvirbliukų“ grupėje įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“,  kurios tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą, padedant jiems įgyti socialinių gebėjimų bei išmokti įveikti sunkumus.

MIR.LT   © 2018