PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

Mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje skaičiuojamas vadovaujantis Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašu , patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės  tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-385  Savivaldybės tarybos sprendimas 2018-11-08 Nr. T-385

 

 

 

MIR.LT   © 2019