PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

Mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje skaičiuojamas vadovaujantis Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašu , patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės  tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-278, kuris įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.  savivaldybės sprendimas 2014-09-25 Nr. T-278

 

 

 

MIR.LT   © 2017