PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

Mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje skaičiuojamas vadovaujantis Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašu , patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės  tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. T-352  savivaldybės tarybos sprendimas 2017-10-05 Nr. T-352

 

 

 

MIR.LT   © 2018