IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ,,Atradimų džiaugsmas“, kurią parengė lopšelio – darželio pedagogai.  Programos vykdymui pritarė Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ĄŽUOLIUKAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA ATRADIMŲ DŽIAUGSMAS

MIR.LT   © 2018