DARBUOTOJAI

Lopšelis-darželis dirba darbo dienomis nuo 7.30 iki 18.00 val.

Budinti ,,Žvirbliukų” grupė dirba nuo 7.00 iki 19.00 val.

ADMINISTRACIJA
Direktorė Regina Usienė, azuoliukasd@splius.lt , (8 41) 52 37 76.

III vadybinė kvalifikacinė kategorija

Direktoriaus pareigybės aprašymas Nr.1
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Poškuvienė, poskuviene.laima@gmail.com , (8 41) 52 37 76.

Švietimo vadybos magistro laipsnis, priešmokyklinio ugdymo mokytojo-metodininko kvalifikacinė kategorija.

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas Nr.2

Ūkio dalies vedėja Genovaitė Kravčyk, azuoliukas@splius.lt , (8 41) 52 37 76.

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas  Nr. 9
Vyriausioji buhalterė Dalia Žeknienė, azuoliukasb@splius.lt , (8 41) 52 3 7 76.

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas Nr.10

 Raštinės (archyvo) vedėja Lina Lukauskienė, azuoliukas@splius.lt , (8 41) 52 3 7 76.

Raštinės (archyvo) vedėjo pareigybės aprašymas Nr.1.

Dietistė Edita Šulcienė, azuoliukas@splius.lt ,(8 41) 52 37 76.

Dietistės pareigybės aprašymas Nr. 8

Darbuotojo vardas, pavardė,kontaktinė informacija Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Nijolė Radavičiūtė azuoliukas@splius.lt Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtojaPareigybių aprašymai: Nr. 4Nr. 3 Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko
Kristina Vertelienė azuoliukas@splius.lt Priešmokyklinio ugdymo pedagogėPareigybės aprašymas Nr. 4 Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko
Larisa Šarpanova  azuoliukas@splius.lt AuklėtojaPareigybės aprašymas Nr. 3 Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo
Jūratė Rovienė azuoliukas@splius.lt AuklėtojaPareigybės aprašymas Nr. 3 Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo
Audronė Lukšienė azuoliukas@splius.lt AuklėtojaPareigybės aprašymas Nr. 3 Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo
Anželika Dūdienė azuoliukas@splius.lt Priešmokyklinio ugdymo pedagogėPareigybės aprašymas Nr. 4 Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo
 Ligita Ragauskienė azuoliukas@splius.lt
Auklėtoja Pareigybės aprašymas Nr. 3 Auklėtojo
Marytė Miliuvienė azuoliukas@splius.lt AuklėtojaPareigybės aprašymas Nr. 3 Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo
Reda Papreckienė azuoliukas@splius.lt Priešmokyklinio ugdymo pedagogėPareigybės aprašymas Nr. 4 Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko
Vilma Lipeikienė azuoliukas@splius.lt AuklėtojaPareigybės aprašymas Nr. 3 Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo
 Rita Glemžienė azuoliukas@splius.lt  Meninio ugdymo pedagogėPareigybės aprašymas Nr. 6  Vyresniojo meninio ugdymo pedagogo
Ilona Lukavičienė azuoliukas@splius.lt
Neformaliojo ugdymo mokytoja, auklėtojaPareigybių aprašymai Nr.7 , Nr. 3 Šokio mokytojo metodininko
 Vaida Pleikienė azuoliukas@splius.lt Vyresnioji logopedėPareigybės aprašymas Nr. 5  Vyresniojo logopedo

KITI DARBUOTOJAI:

Auklėtojų padėjėjos:

Ina Norkienė.

Irena Samuilienė

Ona Banevičienė

Edita Banevičienė

Genovaitė Petrūnienė

Nijolė Kūkštienė

Danutė Sakalauskienė

Auklėtojos padėjėjos pareigybės aprašymas Nr. 12

Vyriausioji virėja Aldona Bakienė

Vyriausiosios virėjos pareigybės aprašymas Nr. 14

Virėja Gražina Semaškienė

Virėjos pareigybės aprašymas Nr.15

Virtuvės pagalbinė darbininkė Nijolė Kūkštienė

Virtuvės pagalbinės darbininkės pareigybės aprašymas Nr. 18

Kiemsargis Regimantas Rušėnas

Kiemsargio pareigybės aprašymas Nr.13

Valytoja Jadvyga Lukošaitienė

Valytojos pareigybės aprašymas Nr.16

Informacija svetainėje atnaujinama kas ketvirtį.

 

MIR.LT   © 2017