ATASKAITOS

FINANSINĖS ATASKAITOS

2018 m. II ketvirtis

Finansinės ataskaitos   

2018 m. I ketvirtis          

Finansinės ataskaitos

2017 m. IV ketvirtis

Finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

2017 m. III ketvirtis

Finansinės ataskaitos

2017 m. II ketvirtis

Finansinės ataskaitos

2017 m. I ketvirtis

Fianasinės ataskaitos

2016 m. IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

2016 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

2015 m. IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

2015 m. III ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Aiškinamasis raštas

2015 m. II ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Aiškinamasis raštas

2015 m. I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas Finansavimo sumos

Aiškinamasis raštas

2014 m. IV ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos.xls.

Aiškinamasis raštas

2014 m. III ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Aiškinamasis raštas

2014 m. II ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas

2014 m. I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansunės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas

2013 m. IV ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas

2013 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2013 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2013 m. I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos_rezultatų_ataskaita
Aiškinamasis rastas

2012 m. IV ketvirtis
Finansinės_buklės_ataskaita
Veiklos_rezultatų_ataskaita_
Aiškinamasis raštas

2012 m. III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

2012 m. II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo_sumos 
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

2012 m. I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

2011 m. IV ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2011 m. III ketvirtis
Finansinė būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

2011 m. II ketvirtis
Finansinė būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

2011 m. I ketvirtis
Finansinė būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

2010 m. Finansinė būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

 

MIR.LT   © 2018